Privacybeleid

Gebruik van de schoolsite

Je kunt de schoolsite van het Sint-Franciscusinstituut vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, activiteiten, enz.. De webmaster besteedt veel aandacht en zorg aan deze schoolsite en streeft ernaar om de site zo actueel mogelijk te houden en de juiste informatie te verschaffen.
De webmaster is evenwel niet verantwoordelijk voor foutieve informatie die de site zou bevatten. Indien je onjuistheden vaststelt, gelieve contact op te nemen met de sitebeheerder. De webmaster zal de fout zo snel mogelijk corrigeren.

Het digitale leerplatform is enkel toegankelijk voor leerlingen van en leerkrachten van onze school.
Zij dienen zich aan de afspraken te houden die verbonden zijn aan dit leerplatform (zie schoolreglement).

Eigendomsrechten

Je kunt zoals hierboven reeds vermeld, de site vrij raadplegen. Overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en aanverwante rechten, dien je wanneer je informatie zou downloaden voor persoonlijk gebruik, steeds de bron te vermelden.
Voor het downloaden en gebruik van media-informatie (geluid, beeld (foto's!!), software,..) is ALTIJD voorafgaande toestemming vereist. Contacteer hiervoor de webmaster.

Bescherming van de persoonsgegevens

Door het schoolreglement te ondertekenen, geven de ouders van onze leerlingen toestemming om spontane foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren. Voor gerichte foto's heeft de school volgens de privacywet de expliciete toestemming van de ouders nodig. Deze toestemming wordt bij het begin van het schooljaar gevraagd aan de ouders en de leerlingen.
Er wordt steeds getracht foto's en artikels zo snel mogelijk te laten aansluiten bij een gebeurtenis; tevens wordt er veel aandacht besteed aan de keuze van het gepubliceerde materiaal met betrekking tot objectiviteit en met respect voor de gangbare normen van goede smaak en om niemand persoonlijk te krenken.
Indien je ondanks alle voorzorgen en voorafgaande toestemming toch verkiest dat uw naam, foto of andere persoonlijke gegevens verwijderd of aangepast worden, dan volstaat een mailtje naar de webmaster; de gewraakte gegevens worden dan verwijderd of aangepast. De correspondentie hierover wordt in geen geval openbaar gemaakt.
Voor alle andere reacties kan je terecht op het e-mailadres van de school.

Cookie Policy

Wetgeving

Volgens de Europese wetgeving op het verzamelen, bijhouden en verwerken van persoonsgegevens (GDPR) is het onze plicht om bezoekers van onze site te informeren over de informatie die over hen wordt bijgehouden.
Wanneer je op het internet surft, is het mogelijk dat de sites die je bezoekt bestanden achterlaten op je computer. Deze bestanden worden ook wel "cookies" genoemd. De Europese wetgeving maakt onderscheid tussen een aantal verschillende categorieën aan cookies. Deze zijn gedefinieerd als:


De gebruiker moet expliciet toestemming geven bij het bezoeken van een website voor alle categoriën, behalve voor noodzakelijke cookies.
Voor deze categorie volstaat het om de gebruiker op de hoogte te stellen welke bestanden er kunnen bijgehouden worden bij het bezoek aan de website.

Gebruik van cookies op onze website

Onze website maakt enkel gebruik van noodzakelijke cookies. In die mate dat gedurende uw bezoek bijgehouden wordt via welke pagina's u navigeert, en welke pagina's u aanklikt. Daarnaast kunnen er kopieën van onze pagina's op uw computer worden opgeslagen zodat deze bij een volgend bezoek sneller geladen worden. Deze cookies worden volledig beheerd door uw webbrowser (firefox, chrome, internet explorer) en staan niet onder onze controle.

Navigatiecookies worden enkel bijgehouden tijdens uw bezoek aan de website. Indien u uw browser afsluit, verdwijnen deze gegevens. Lokale kopieën van onze pagina's kan u verwijderen door de geschiedenis en cookies in uw webbrowser te wissen. In de meeste browsers kan u deze geschiedenis en bestanden beheren door uw instellingen te openen en op "Geschiedenis en cookies wissen" te klikken.

Algemene pivacyverklaring

De algemene privacyverklaring vind je terug in dit document.

Terug naar boven