Visie internaat

Welkom

We heten je welkom in ons internaat!

In een verbindend leer- en leefklimaat, geïnspireerd door de waarden van Sint-Franciscus, gaan we samen op weg en begeleiden we je als interne in je groei naar volwassenheid. Hierbij staat een kwaliteitsvolle begeleiding van het leerproces en de persoonlijkheidsvorming centraal.

We zijn groots in onze kleinschaligheid: een warm onthaal, een individuele aanpak en studiebegeleiding op maat, een hechte groepsgeest, een groeitraject met oog voor ieders unieke talenten, een open dialoog en samenwerking met de ouders en de school.

We willen een ontmoetings- en oefenplaats zijn voor sociale vaardigheden, omgangsvormen en waarden zoals respect, (zelf)vertrouwen, solidariteit, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen. Dit met het doel de internen voor te bereiden op de uitdagingen van onze snel veranderende maatschappij.

Infodagen

De infodagen voor het schooljaar 2024-25 worden binnenkort vastgelegd.

Infodag 1: 3 februari 2024

Infodag 2: 9 maart 2024