Castellumni

Met enkele alumni hebben wij de voorbije maanden de eerste krijtlijnen voor een oud-
leerlingenwerking van het Sint-Franciscusinstituut uitgetekend.
Om te beginnen willen wij kansen creëren om klasgenoten van vroeger op geregelde tijdstippen
weer (op school) te zien, herinneringen op te halen en bij te praten.
Daarnaast willen wij ook een platform bieden voor uitwisseling van professionele expertise en voor
netwerking. Onze oud-leerlingen zijn in zeer uiteenlopende domeinen terug te vinden. Wij denken er
bijvoorbeeld aan om thema-avonden te organiseren waarbij oud-leerlingen een inkijk geven in hun
werkdomein. Ook een expositie van kunstwerken gemaakt door oud-leerlingen behoort tot de
mogelijkheden. Wij staan open voor tips en suggesties.
Wij kondigen nu al aan dat wij op zaterdag 27 januari 2024 de geboorte van CASTELLUMNI, de oud-
leerlingenwerking van het Sint-Franciscusinstituut, willen vieren. Save the date. De uitnodiging met
alle praktische info voor dit startevent volgt.

Het oud-leerlingenteam

Castellumni

SAVE THE DATE

27 januari 2024

GEZOCHT

E-mailadressen van oud-leerlingen van het Sint-Franciscusinstituut te Sint-Maria-Oudenhove.
Heb je al berichten ontvangen van: oudleerlingensfo@gmail.com?
Zo ja, dan is jouw e-mailadres opgenomen in de databank van de oud-leerlingen.
Indien niet, stuur dan per kerende een berichtje naar dit e-mailadres met vermelding van je naam en voornaam, het jaar waarin je afgestudeerd bent en je studierichting.
Zeker van oud-leerlingen die in de jaren 80, 70, 60, 50 van vorige eeuw schoolliepen in SFO missen we nog veel e-mailadressen.
Men zegge het voort!