Tweede  graad

Op onze school bieden we de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) aan, die leerlingen voorbereidt op hoger onderwijs. Binnen deze finaliteit zijn er verschillende domeinen. Wij bieden richtingen aan binnen zowel het domein Taal & Cultuur als het domein STEM.

DOMEIN STEM

Natuurwetenschappen

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

Latijn

Grieks – Latijn

Moderne Talen

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

Latijn & Grieks-Latijn

De richtingen binnen de doorstroomfinaliteit die zich richten op klassieke talen zijn sterk theoretisch van aard. Ze combineren een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en/of Latijn. Je verdiept je in het taalsysteem van één of twee klassieke talen en je verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Je hebt de mogelijkheid om deze richtingen te volgen met een basispakket wiskunde (4 uur/week) of met een uitgebreid pakket wiskunde (5 uur/week).

Moderne Talen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijg je vanaf het vierde jaar Duits als een extra vreemde taal. Je  krijgt een introductie in communicatiewetenschappen. In dit vak leer je de werking en de invloed van de media op de maatschappij kennen. Druk je je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen, ben je nieuwsgierig naar andere culturen en ben je geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten, dan zit je in deze richting helemaal op je plaats.

DOMEIN STEM

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde. Zie je het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken, dan is deze richting het ideale traject voor jou.

LESSENTABELLEN

Lessentabellen 3de jaar

Aardrijkskunde
Actualiteit en media
Biologie
Chemie
Communicatiewetenschappen
Digitale vorming
Engels
Frans
Fysica
Geschiedenis
Godsdienst
Grieks
latijn
L.O.
Nederlands
Plastische opvoeding
Wetenschappen
Wiskunde
TOTAAL
3GL A
1
1
1
1
2
3
1
2
2
4
4
2
4
1
4
33
3GL B
1
1
1
2
3
1
2
2
4
4
2
4
1
5
33
3LA
1
1
1
1
3
3
1
2
2
5
2
4
1
1
4
32
3LB
1
1
1
1
2
3
1
2
2
5
2
4
1
1
5
32
3MT
1
1
1
1
2
1
3
5
1
2
2
2
5
1
4
32
3NW
1
2
2
1
3
4
2
2
2
2
4
1
1
5
32

Lessentabellen 4de jaar

Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Communicatiewetenschappen
Duits
Engels
Frans
Fysica
Geschiedenis
Godsdienst
Grieks
Latijn
L.O.
Muziek
Nederlands
Wetenschappen
Wiskunde
TOTAAL
4GLA
1
1
1
1
2
3
1
2
2
4
4
2
1
4
4
33
4GLB
1
1
1
1
2
3
1
2
2
4
4
2
4
5
33
4LAT
1
1
1
1
2
3
1
2
2
4
2
1
4
2
5
32
4MT
1
1
1
2
2
3
5
1
2
2
2
1
5
4
32
4NW
1
2
2
1
2
4
2
2
2
2
1
4
2
5
32

Infodagen

De infodagen voor het schooljaar 2024-25 worden binnenkort vastgelegd.

Infodag 1: 3 februari 2024

Infodag 2: 9 maart 2024