Pedagogisch project

Een groene omgeving

Een van de troeven van de school is haar unieke kader. Het kasteel van Lilare werd in 1933 door de zusters van St.-Franciscus van Opbrakel aangekocht. Sinds 1938 is er een school met internaat gevestigd. Het schoolgebouw is verbonden met het kasteel en omgeven door het kasteelpark. Alle klaslokalen kijken uit op de groene omgeving. Deze bijzondere locatie, ver weg van de drukte van de stad, biedt de leerlingen een rustige haven. Ook de kleinschaligheid van de school draagt daartoe bij. Er heerst een warme, familiale sfeer tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen op school, dat zij graag naar school komen.

Vorming persoonlijkheid

Als school hebben we een vormingsopdracht en staat kwaliteitsvol onderwijs voorop. Dit uit zich in de eerste plaats op intellectueel vlak. Naast de overdracht van kennis willen we de leerlingen ook inzicht, vaardigheden en attitudes bijbrengen. Wie leert doorzetten en regelmatig en grondig studeert, zal zijn weg banen in een snel veranderende maatschappij die levenslang leren hoog in het vaandel draagt. Goed onderwijs betekent echter ook dat wij oog hebben voor de mens in al zijn dimensies. We hechten belang aan sport en cultuur, welbevinden, relationele vorming en sociaal engagement. Onze school biedt ruimte en kansen aan jongeren om zich te ontwikkelen tot wijze mensen die bijdragen tot een betere wereld voor iedereen.

Inzet

De leerkrachten wijden de leerlingen in in hun vakgebied door er met passie over te vertellen. Daarnaast organiseren zij tal van boeiende activiteiten en blikverruimende excursies zodat onze leerlingen de vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen kunnen behalen. Ook van onze leerlingen verwachten wij een grote inzet.
Die inzet neemt verschillende vormen aan: betrokkenheid op en verantwoordelijkheid voor hun studies, actieve medewerking in de klas, deelname aan initiatieven van de school, het bijhouden van notities voor een zieke leerling, vertegenwoordiging in de leerlingenraad, het scholierenparlement of de schoolraad

Respect

De school is een ontmoetingsplaats voor leerlingen. Maar om dit samenzijn van jong en oud harmonieus te laten verlopen, zijn er regels en afspraken nodig. Wij vragen aan onze leerlingen om de leefregels uit het schoolreglement na te volgen. Daarnaast willen wij dat leerlingen rekening houden met elkaar en respectvol omgaan met elkaar. Maar ook respect voor het personeel en voor zichzelf willen wij hen bijbrengen, evenals voor eigen materiaal en dat van andere leerlingen of van de school. In een tijd waarin mensen vooral opgeroepen worden om voor zichzelf op te komen, willen wij opkomen voor vrede, verdraagzaamheid en solidariteit.

Franciscus van Assisi

De school wil de figuur van Franciscus niet enkel in haar naam dragen, maar ziet hem als de inspiratiebron voor haar denken en doen en als aanknopingspunt om een christelijk geïnspireerde levensovertuiging ter sprake te brengen. Franciscus stond bekend om zijn zorg voor de schepping, zijn sobere levensstijl en zijn inzet voor de medemens. Wij roepen onze leerlingen op om zich daar aan te spiegelen.

Interesse?

Kom kijken op onze
infodagen of schrijf
je in

Infodagen

De infodagen voor het schooljaar 2024-25 worden binnenkort vastgelegd.

Infodag 1: 3 februari 2024

Infodag 2: 9 maart 2024

 

Interesse?

Schrijf je dan in via de link hieronder.