Inschrijven

DE SCHOOL
IS OPEN

21 – 31 augustus

9u – 12u

13u – 17u

(behalve op 29/8)

Welke

documenten

bij inschrijving?

  • kopie van de geboorteakte (te bekomen op de bevolkingsdienst van de gemeente) (niet op zegel) (1) (2);
  • Kopie identiteitskaart; (1) (2)
  • kopie van het jaarrapport van schooljaar 2021-2022; (1) (2)
  • kopie van het getuigschrift van het lager onderwijs (1); (ook ondertekend door de leerling)
  • BASO-fiche (1) (indien de school ermee gewerkt heeft);
  • oriënteringsattest of getuigschrift (2);
(1) enkel voor inschrijvingen in het eerste jaar
(2) enkel voor inschrijvingen in andere jaren

Inschrijven

tijdens de vakantie

De school is open op weekdagen van 01 juli tot en met 07 juli en vanaf 21 augustus tot en met 31 augustus. Inschrijvingen zijn mogelijk elke weekdag telkens van 9u tot 12u en van 13u00 tot en met 17u00 (behalve op 29/8).

Uniform

school

Onze leerlingen komen in uniform naar school. De kledij voor buitenschoolse activiteiten is verschillend voor stadsexcursies en natuuruitstappen, voor uitstappen van een dag of van enkele dagen.
Bepaalde kledingstukken (met het logo van de school) moeten via de school aangeschaft worden.
Voor meer informatie over de aan te schaffen kledij, surf naar de rubriek ‘uniform’.

Download

infobundel

Ontdek het studieaanbod,
de lessentabellen,
het internaat, alle activiteiten en
andere praktische info.